Om jakt och om vapen. Och allting annat.

Jakt och skytte är intimt förbundna i en enhet. Vapen och skytte har naturligtvis varit och är lika intimt förknippade med skydd, militär och polisiär verksamhet men hagelskyttet och framförallt då flyktskyttet har ett unikt civilt ursprung. Hagelvapnet är per definition det enda vapnet som faktiskt utvecklats enkom för jakt och skytte – även om hagelvapen har använts militärt och framförallt polisiärt är det den enda egentligt civila vapentypen.

Jakt är inte att döda djur primärt – jakt är en del av människans mest grundläggande drifter likt den att samla saker eller bruka jorden. Att jaga är att vara i kontakt med den människa vi i grunden är – ett djur i samspel med den natur vi är tänkta att leva i. Detta skiljer inte jägaren från den trädgårdsintresserade eller den som samlar på frimärken för det är en del av vårt ursprung.

Jakten blir därmed även ett bruk av naturen som ska ske på ett etiskt och ekologiskt godtagbart sätt. Att fria djur i naturen lever ett bättre liv än djur i bur håller jag inte med om – de lever ett fritt men mycket hårt liv där de absoilut flesta faktiskt har som enda uppgift i det ekologiska systemet att reproducera sig och att dö för att nästa djur i näringskedjan ska kunna existera. Det allt för många inte längre orkar se är att en naturlig död är allt annat än smärtfri och enkel för något bytesdjur. Ett rovdjur dödar inte vare sig snabbt eller smärtfritt – människan undantagen och av människor är faktiskt just jägaren den mest undantagna predatorn i det att vi som jagar alltid eftersträvar en snabb död för viltet.

Att som jägare döda djur är därmed inget konstigt i sig – det är vår plats i det ekologiska systemet. Egentligen blir det mer fel att äta kött men inte döda djur för att kunna äta kött.

Djur som föds upp för att bli kött eller annan råvara lever inte fritt men deras liv kommer i långt större omfattning att vara bekvämare och långt mindre plågsamt. Fågeln i bur har en längtan, den fria flyger skrev Oscar Wilde. Han kunde lagt till ”men inte speciellt länge” för naturen visar oss att liv inte kan finnas utan smärta. Om man nu inte råkar bli född som människa – för vi har i vår kamp i den natur vi skapdes fjärmat oss från den natur som skapade oss så till den grad att vi förväntar oss att även döden ska vara smärtfri.

På denna blogg kommer jag att lägga upp vad som faller mig in om jakt, om skytte, om livet, om universum och om allting annat dätutöver.

Denna blogg är till 100% fri från kommerciella eller politiska intressen. Inget av det jag skriver eller visar på denna blogg är sponsrat av någon privatperson, något företag eller någon organisation. Min site http://www.shotguns.se är däremot kommerciell och drivs enkom för mitt företags räkning.